Oosit toplama işlemi ( OPU) sonrası , yumurta etrafındaki hücrelerden ( kumulus ) , temizlenerek ( denudasyon ) sperm enjeksiyonu için hazır hale getirilir.

Klasik IVF işleminde yumurtanın bulunduğu alana , labroratuvar ortamında spermler koyularak fertilizasyonun ( döllenmenin ) spermlerin kabiliyeti ile olması sağlanırdı. ICSI işleminde ise yumurtayı saran Zona Pellucida isimli zarı delerek sperm, oosit içine enjekte edilir. Böylece hem zar hem de spermden kaynaklanabilecek olası başarısızlıklar aşılmış olur.

Tutucu pipette’ in çapı 120 µm iken enjeksiyon pipetnin iç çapı 5-7 µm ‘dir. Tutucu pipette yumurtanın sabit kalmasını sağlar. Her iki pipette camdan yapılmıştır . Spermin kuyruğu kırıldıktan sonra , spermin hareketlerini yavaşlatmak amacıyla pipete bir miktar özel solüsyon çekilir.

Toplanmış olan , olgun oositlerin ( yumurtaların) her birisi içine birer adet seçilmiş sperm yerleştirilir. Yerleştirme yapılmadan önce oositin zarı spermin içinde olduğu ince pipette ile delinir . İşlemin uygun olduğunu anlamak için bir miktar stoplazma pipette içine alınarak spermle birlikte tekrar yumurta içine geri enjekte edilir.

Bu aşamadan sonra sperm enjekte edilmiş oositler inkübatöre alınarak; döllenmenin olması beklenir.

Bize Ulaşın