Gebelikte rutin kan ve idrar testleri

Gebelik takipleri tüm dünyada standart olmasa bile, gelişmiş ülkelerde değişmeyen taramalar mevcuttur.

Gebelik tanısı koyulduğu zaman ultrason ile gebelik kesesinin rahim içinde (endometriumda) olduğu kontrol edilmelidir. Dış gebelik durumu böylece ekarte edilmiş olur. Bu noktadan sonra gebeliğin devamı isteniyorsa gebeliğin ilk geliş rutin testleri istenerek alınması gereken önlem var ise alınmalıdır.

Bu testlerin başında kan grubu gelir. Kan grubu biliniyor , kimlikte yazıyor dahi olsa mutlka farklı bir laboratuarda test tekrarlanmalıdır. Yanlış pozitif veya negatifliklerin yapıldığına defalarca şahit olmuşuzdur. Kan uyuşmazlığı: Rh-Rh uyuşmazlığı tanısını atlamanıza sebebiyet verebilir ki önlemler alınmaz ise bir sonraki gebelikte bebek anne karnında ölebilir.

Rutin kan sayımı testlerin başında gelir. Kansızlık gebelikteki birçok komplikasyonunu tetikleyebildiği gibi annenin genel durumunu da etkiler. Gebeliğin erken haftalarında halsizlik ve uykuya eğilim normal bulgular iken kansızlık (anemi) bu semptomları derinleştirir.

Biyokimya parametrelerinden sadece beş tanesi sistemik hastalıkları veya ileri yaşı olmayan gebelerde yeterli olmaktadır. Açlık kan şekeri, olası bir diyabete yatkınlığı veya açık şekilde bozulmuş bir glukoz intoleransını ortaya çıkarabilir.

Karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri ( ast/ alt , BUN / Kreatinin) istenerek bu iki organın durumu basitçe değerlendirilir.

Enfeksiyon markerları bakılarak : Hepatit B, Hepatit C , HIV (Aıds) gibi bulaşıcı hastalıklar değerlendirilir. Anne hepatit B taşıyıcısı ise doğumda hastanede Ig bulundurlarak bebeğe uygulanır.

Ayrıca CMV ( sitomegalovirüs) , Toxoplasma , Rubella (kızamıkçık) gibi anne karnında iken bebekte hasar bırakabilecek enfeksiyonların aktif geçirilmekte olduğu veya bunlara annenin bağışık olup olmadığı değerlendirilir.

İdrar testi rutin olarak istenir ve olası bir üriner sistem enfeksiyonu, nefrolithiazis ( böbrek taşı / kum dökme) bulguları taranır. Böbreğin idrar içindeki bazı maddeleri normalden fazla yoğunlaştırması böbrek lokalizasyonunda veya üreter trasesi boyunca belirgin semptomlara neden olabilir. Bu durumda gebelikte yapılması gereken en önemli şeylerden biri olan hidrasyonun: Annenin tükettiği su miktarırın , artırılaması gerekli olacaktır.

Testlerin arasında belki de en öenmlilerinden bir tanesi TSH yani tiroid düzenleyen hormondur. Değiştirilen yeni referans değerleri ile özellikle gebeliğin ilk trimester döneminde TSH’ ın 2.5 uIU/ mL nin altında olmalıdır. Kontrolsüz şekilde yüksek TSH: Annenin tiroid bezinin yeterince çalışmadığını ve bebeğin zekasını etkileyebileceğini gösterir.

Vitamin B12 , Folik asit ve D vitamini düzeyleri istenir. Folik asit ve B 12 vitamin eksikliklerinde nöral tüp defekti anomalilerinin riski artmaktadır.

Rurin testlerin bazali yani minimum şekli bunlar olup tamamen gebenin ve eşinin sağlık durumlarına göre uyarlanmalıdırlar!!!!

Bize Ulaşın