Kan Uyuşmazlıkları

Kan uyuşmazlığı oldukça farklı şekillerde olabilmektedir.

Bizim ise özellikle üstünde durduğumuz Rh-Rh uyuşmazlığıdır. Bunun sebebi ise; bu uyuşmazlık tipinin önlem alınmadığı vakalarda, sonraki gebeliklerde bebeğin anne karnında ölümü dahil birçok kötü senaryoya yol açabilmesidir.

Bu uyuşmazlık şekli için anne kan grubu ‘’Rh’’ faktörünün negatif, babanın ise ‘’Rh’’ pozitif olması gereklidir. Buradaki mekanizma şu şekildedir: Annenin kırmızı hücreleri üzerinde Rh adı verilen antijen bulunmaz. Babada ise bulunur.

Bu durumda bebek kan grubu büyük ihtimalle pozitif olacaktır (%60). Yani bebeğin kırmızı kan hücreleri üzerinde bu antijen mevcuttur. Gebelik sırasında bebeğin kanı ile anne kanı birbirinden ayrıdır yani birbirlerine doğrudan karışmazlar. Buna rağmen çok küçük miktarlarda bebek kan hücresi anne kanına karışabilir. Bu geçişin fazla olduğu durumlar ise vajinal kanamaya yol açabilecek olaylardır. Kaldı ki herhangi bir vajinal kanama olmaksızın bebekten anneye sessiz bir şekilde kan hücreleri geçebilmektedir.

Bebeğin Rh + kan grubundaki kırmızı kan hücreleri anne kan dolaşımına geçtiği zaman annenin vücudu bunları yabancı birer cisim olarak algılar.

Anne vücudu derhal bunları ortadan kaldırmak için antikor üretmeye başlar. Erken fazda üretilen antikorlar bebeğe ulaşmayacağı (plasentayı geçemeyeceği ) için ilk bebek bu durumdan etkilenmeyecektir. Bir sonraki gebelikte ise anne kanında artık Rh faktörü pozitif olan kan hücrelerine karşı üretilmiş antikorlar olacaktır.

Bunlar plasentayı geçebilecek kadar küçüktür. Böylece bebeğin kan dolaşımına geçerek kanda oksijeni taşıyan kırmızı kan hücrelerine saldırmaya başlarlar. Bebeğin kırmızı kan hücreleri yıkılır ve anemi yani kansızlık başlar. Bu durum birçok negatif mekanizmayı devreye sokar ve bebek anne karnında olgunluğa ulaşamadan kaybedilebilir.

Önceki gebelikte böyle bir reaksiyon gelişip gelişmediğini anlamak için Indirect Coombs testi uygulanır. Bu testin titresi (etkileşimin yoğunluğu ) değerlendirilir ve artıp artmadığı takip edilir.

Bitki çaylarının ne yaptığı veya hangi oranda tüketilmeleri gerektiği konusu net değildir. Adaçayının östrojenik etkileri olabileceği belirtilmektedir. Unutulmamalıdır ki bitkisel ürünlerin de yapısını kimyasal bileşikler oluşturmaktadır. Çok abartılmadığı sürece toplumun çok uzun süredir tükettiği nane-limon veya ıhlamur gibi bitkisel çaylar içilebilir.


Bebekten Anneye Kanamayı Artıran Durumlar

Dış gebelik, düşükler, gebelik sonlandırma, bebek ölümü, amniyosentez, CVS , Doğum, travma ve gebelik sırasına açıklanamayan herhangi bir vajinal kanama şeklinde sıralanabilir.


Uyuşmazlık Reaksiyonunun Engellenmesi

Kan grubu Rh faktörü negatif olan annelerin yaklaşık % 10 ‘u bu reaksiyondan etkilenir. Bu etkileşminlerin % 90 ‘ı doğum sırasında gerçekleşir. Modern tıptaki büyük başarılardan birisi ise bu reaksiyonu engelleyecek ‘’aşının’’ kullanımıdır. Anti –D immün globulin adı verilen ve tamamen insanlardan elde edilen bu serum sayesinde annedeki reaksiyon oluşmadan bloke edilebilmektedir. Gebelik sırasında hiçbir travma veya kanama olmasa bile sessiz şekilde bu reaksiyon gerçekleşebilmektedir. Bunu engellemek amacıyla 28. Gebelik haftasında indirect coombs testi istenir ve sonuç negatif ise koruyucu serum uygulanır. Bu serumun 2. dozu ise bebek kan grubu pozitif ise doğumdan sonraki ilk 72 saatte uygulanır.

Bize Ulaşın